Czy podczas rehabilitacji należy się L4? Co warto wiedzieć?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 3 min.
2
(4)

Wszelkie kwestie dotyczące zwolnień od pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 281). Czy podczas rehabilitacji należy się L4 i czy podczas rehabilitacji można pracować? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

Czy w czasie rehabilitacji pacjent może otrzymać L4 — warunki koniecznie do spełnienia

Zwolnienie lekarskie pracownik otrzymuje w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy z powodu chorób i związanej z nimi niezdolności do wykonywania czynności zawodowych. Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim? Czas przebywania pracowników na L4 uzależniony jest od przyczyny, przez którą musieli je otrzymać. Maksymalny czas zwolnienia wynosi 182 dni. Jeśli natomiast pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy przez gruźlicę lub pracownica jest w ciąży, wówczas lekarz wypisać może zwolnienie maksymalnie na okres 270 dni. Pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługuje także 14 dni na opiekę nad chorym i do 60 dni na opiekę nad dzieckiem wieku do 14 lat.

Czytaj także:

Bardzo często w szybkim powrocie do zdrowia pomóc może rehabilitacja. Czy należy się L4 w takiej sytuacji? Odpowiedź na pytanie, czy podczas rehabilitacji należy się L4, uzależniona jest od wielu czynników. Jeśli jest taka możliwość, pracownik może spróbować dostosować pory zabiegów do czasu wykonywania czynności zawodowych. W przypadku konieczności wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych (codziennie) w ustalonych godzinach, rozwiązaniem może okazać się zwolnienie lekarskie. Jeśli po wykorzystaniu zasiłku chorobowego pacjent nadal nie powrócił do pełnego zdrowia – może otrzymać świadczenie, jakim jest zasiłek rehabilitacyjny. Ile trwa ten rodzaj świadczenia rehabilitacyjnego? Maksymalny okres pobierania zasiłku nie może przekraczać 12 miesięcy.

Jeśli pacjent jest chory i dolegliwości towarzyszące chorobie uniemożliwiają mu efektywną pracę, a z różnych przyczyn nie może udać się do lekarza, skorzystać może z rozwiązania, jakim jest zwolnienie lekarskie online. W celu otrzymania zwolnienia konieczne jest wypełnienie formularza medycznego, na podstawie którego lekarz może wypisać potrzebny choremu dokument.

Rehabilitacje a L4 — kiedy się nie należy?

Na czas potrzebny do odbycia rehabilitacji pracodawca nie ma obowiązku udzielać pracownikowi zwolnienia od pracy. W przypadku udzielenia takiego zwolnienia pracodawcy mogą potraktować czas niezbędny na rehabilitację jako usprawiedliwioną nieobecność w pracy, która jest nieodpłatna. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje po wykorzystaniu przez pracownika całego limitu zwolnienia lekarskiego – jest więc kontynuacją zasiłku chorobowego.

Czy możliwe jest zwolnienie pracownika na świadczeniu rehabilitacyjnym? W czasie przebywania pracownika na zwolnieniu chorobowym, przepisy chronią jego zatrudnienie. Jeśli jednak pracownik przejdzie na świadczenie rehabilitacyjne, możliwe jest jego zwolnienie, gdy niezdolność do pracy w wyniku choroby trwa dłużej niż 3 miesiące. Takie postępowanie dotyczy pracowników, którzy u pracodawcy pracują mniej niż 6 miesięcy. Jeśli zbliża się koniec świadczenia rehabilitacyjnego, zwolnienie z pracy może mieć miejsce. Możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę (bez zachowania okresu wypowiedzenia), jeśli pracownik nadal będzie niezdolny do pracy, co zostanie potwierdzone przez lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania wydawane jest przez pracodawcę) i będzie on zamierzał złożyć wniosek o rentę chorobową. Pracodawca może więc rozwiązać stosunek pracy, jeżeli upłynął okres ochronny, a niezdolność do pracy przez pracownika trwa nadal.

Czy podczas rehabilitacji należy się L4 — rekonwalescencja po operacji   

Bardzo ważna dla pracownika jest rekonwalescencja po operacji. Pacjenci mający np. problemy z kręgosłupem wdrażane mają zwykle leczenie farmakologiczne i fizykalne. Niekiedy konieczna może okazać się operacja kręgosłupa. Wielu pacjentów otrzymuje również zwolnienie lekarskie. Ile można być na zwolnieniu lekarskim na kręgosłup? Okres, na jaki wystawiane jest zwolnienie, w dużej mierze uzależniony jest od stopnia nasilenia dolegliwości.

To, czy podczas rehabilitacji należy się L4, zależy od wielu czynników. Czy podczas świadczenia rehabilitacyjnego należy się urlop wypoczynkowy? W czasie niezdolności do pracy z powodu choroby nie można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Wynika to z przepisów prawa – z art. 165 Kodeksu pracy.

Oceń tekst

Średnia ocen: 2 / 5. Liczba głosów: 4

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy