Koniec umowy a L4 – jak to wygląda w praktyce?

Dodano: 30.07.2022

Autor:

Czas czytania: 4 min.
1
(3)

W niektórych przypadkach może dochodzić od sytuacji, w której pracownik pod koniec umowy znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Jeśli chodzi o zagadnienie „koniec umowy a L4”, należy zwrócić uwagę, że w czasie trwania stosunku pracy świadczenie chorobowe wypłacane jest pracownikowi przez pracodawcę. Po okresie ustania zatrudnienia zasiłek wypłacany jest przez ZUS. Czy pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim? Kiedy niemożliwe jest dostanie L4 na koniec umowy? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

Koniec umowy a L4 — czy pracodawca może zwolnić pracownika na L4?

Czy jeśli zbliża się koniec umowy, a L4 pracownik nadal posiada, pracodawca może go zwolnić? Kodeks pracy zabrania zwalniania pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim, ponieważ L4 traktowane jest jako uzasadniona niezdolność do pracy. Jest jednak jeden warunek – przed upływem L4 nie minął okres, który umożliwia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak wypowiedzenie umowy przez pracodawcę. Kiedy możliwe jest otrzymanie wypowiedzenia z pracy? Wyjątkiem jest między innymi zbyt częste przebywanie na L4 lub przebywanie na nim zbyt długo.

Czytaj także:

Czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia? Pracownicy powinni pamiętać, że zwolnienie lekarskie nie przedłuża okresu wypowiedzenia. Za okres, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim należy mu się wynagrodzenie chorobowe – do 33 dni choroby, a później zasiłek chorobowy. Możliwa jest jednak sytuacja, w której pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim może złożyć pracodawcy wypowiedzenie z pracy.

Niewątpliwą zaletą rozwiązania, jakim jest zwolnienie lekarskie online jest to, że w momencie wystąpienia choroby pacjent może otrzymać je bez wychodzenia z domu. W przypadku niezdolności do pracy nie musi tym samym dojeżdżać do przychodni lub rezerwować wizyty. Otrzymanie zwolnienia online wymaga wypełnienia formularza medycznego, który można znaleźć w Internecie. Wówczas – jeśli będzie to zasadne – po jego przeanalizowaniu lekarz może wystawić pracownikowi L4.

Kiedy niemożliwe jest dostanie L4 na koniec umowy?

Pozostając przy zagadnieniu, koniec umowy a L4, należy mieć na uwadze, że zwolnienie lekarskie przed końcem umowy o pracę jest w pełni legalne, pod warunkiem, że jego przyczyną jest faktycznie choroba. Jeśli chodzi o kwestię L4, a koniec umowy na okres próbny, lekarz może wystawić taki dokument, jeśli pracownik jest niezdolny do pracy. Czy natomiast z tytułu otrzymania zwolnienia przysługiwać mu będzie zasiłek, zależy od tego, czy upłynął już czas wyczekiwania, który wynosi 30 dni. Pracownik może zachorować w trakcie trwającej umowy o pracę. W kwestii L4, a koniec umowy na czas określony, w przypadku jej rozwiązania pracownik traci prawo do ubezpieczenia chorobowego. Ten rodzaj umowy o pracę wygasa automatycznie wraz z upływem terminu jej zawarcia. Jeśli pracownik przez długi czas przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracownik może podjąć decyzję o jej wypowiedzeniu.

Co w sytuacji, kiedy jest koniec umowy zlecenie, a L4 pracownik nadal posiada? Zasiłki chorobowe przysługują osobom, które dobrowolnie mają opłacane ubezpieczenie chorobowe. W myśl ustawy zatrudniony na podstawie umowy może skorzystać z prawa do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu z ubezpieczeniem. Zasiłek przysługuje też pracownikowi, który zatrudniony na podstawie umowy zlecenie stał się niezdolny do jej wykonywania z powodu choroby, na którą lekarz wystawił L4.

Prawo do zasiłku przysługuje pracownikom, których niezdolność do wykonywania obowiązków trwała nieprzerwanie minimum przez 30 dni, a także nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia. Otrzymać je może również w przypadku okresu nie później niż 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia, jeśli wykorzystanie L4 miało związek z chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub z inną chorobą, której objawy ujawniały się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. Od czasu zakończenia umowy obowiązkiem pracodawców jest wyrejestrowanie go z ZUS, co związane jest z utratą tytułu do ubezpieczenia.

Czy pracownik może wziąć L4 przed końcem umowy o pracę?

Jeśli zbliża się koniec umowy, a L4 spowodowane chorobą, która uniemożliwia wykonywanie obowiązków, jest pracownikowi niezbędne, ma on prawo udać się do lekarza po potrzebne dokumenty. Jeśli pracownik zachoruje i potrzebne mu będzie L4, a koniec umowy o pracę już nastąpił, w dalszym ciągu może otrzymać zasiłek chorobowy. W przypadku tego typu świadczeń choroba nie może wystąpić w okresie późniejszym niż 14 dni od czasu, kiedy ustało zatrudnienie.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W kwestii zagadnienia, L4 w ciąży a koniec umowy, zasiłek chorobowy wypłacany jest na tych samych zasadach, jak w przypadku, kiedy zatrudniona jest osoba nie będąca w ciąży – przez pierwsze 33 dni do jego wypłaty zobowiązany jest pracodawca. Od 34. dnia obowiązek wypłaty przechodzi na ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy firma zatrudnia ponad dwudziestu pracowników – wtedy zasiłek nadal wypłacany jest przez pracodawcę. Jeśli kobietę łączy z pracodawcą umowa o pracę, wysokość świadczenia wynosi 100%.

Kto płaci za zwolnienie pracownika po zakończeniu umowy o pracę?

Jeśli chodzi o kwestię „koniec umowy a L4”, rozpatrzyć należy również zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Pracownik, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ma prawo do otrzymania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy. Za czas, w którym ubezpieczony pracownik jest niezdolny do pracy w wyniku choroby, która trwa łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym lub 14 dni w przypadku pracownika po 50. roku życia – zachowuje on 80% wynagrodzenia. Wyjątkiem są kobiety w ciąży i chorzy na gruźlicę – pracownicom w ciąży i chorym na gruźlicę przysługuje 100% wynagrodzenia. Pracownik, który ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, również zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 100%. Kiedy okres zwolnienia przekroczył czas trwania umowy o pracę, zasiłek chorobowy po jego ustaniu będzie płacił ZUS.

Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia, w tej sytuacji ustawa przewiduje możliwość pobierania zasiłku chorobowego przez pracownika nie dłużej niż przez okres 91 dni. Płatnikiem zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia jest ZUS.

Oceń tekst

Średnia ocen: 1 / 5. Liczba głosów: 3

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy