L4 ze szpitala. Jak wyglądają świadczenia chorobowe za pobyt w szpitalu?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 3 min.
5
(2)

Jeśli pracownik jest chory, a niezdolność do pracy z powodu choroby jest na tyle poważna, że potrzebna jest hospitalizacja, ma on możliwość wypłaty świadczenia związanego z pobytem w szpitalu. W celu poinformowania pracodawcy o przebywaniu pacjenta (pracownika) w szpitalu, lekarz wystawia L4. Jeśli chodzi o zagadnienie „L4 ze szpitala,”, do wystawienia takiego zaświadczenia prawo ma wyłącznie lekarz dokonujący oceny stanu zdrowia pacjenta. Czy wypis ze szpitala może zastąpić L4? Po więcej informacji zapraszamy do artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

L4 ze szpitala — kto płaci za pobyt w szpitalu?

W przypadku niezdolności do pracy każdy pacjent, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu ma zagwarantowane świadczenie chorobowe (przy umowie o dzieło ubezpieczenie jest dobrowolne) w przypadku przebywania w szpitalu. Każdemu ubezpieczonemu pracownikowi przysługują świadczenia chorobowe zarówno podczas choroby, jak i macierzyństwa, opieki nad dzieckiem oraz w czasie hospitalizacji. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy (również w przypadku L4 ze szpitala) przysługuje pracownikowi przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni w przypadku osób po 50. roku życia. Za ten okres wynagrodzenie wypłaca pracodawca. Zasiłek chorobowy wypłacany jest pracownikowi od 34. dnia (lub od 15. dnia osobom powyżej 50. roku życia) przebywania na zwolnieniu lekarskim – świadczenia wypłaca wówczas ZUS. Jeśli jednak stan osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego wynosił co najmniej 20, zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę.

Czytaj także:

Ile jest płatne zwolnienie lekarskie ze szpitala?

W wielu przypadkach pacjent otrzymuje L4 ze szpitala. Ile płatne jest chorobowe szpitalne? Przez pierwsze 33 dni zwolnienia pracownikowi przysługuje 80% podstawy wymiaru składki. Jeśli okres ten się wydłuża, pacjentom przysługuje 70% wynagrodzenia. Jeśli chodzi o zasiłek chorobowy dla pracownika powyżej 50. roku życia, od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, przypadającej na pobyt w szpitalu, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy jego wymiaru. W przypadku L4 ze szpitala w ciąży, wypadku w drodze do lub z pracy, pracownikom przysługuje zasiłek w wysokości 100% podstawy wymiaru. Wskazaniem do 100% zasiłku jest również poddanie się badaniom przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania. Kobieta otrzymać może również L4 ze szpitala po terminie porodu. Jeśli chodzi o kwestię „wypis ze szpitala na własne żądanie a L4”, możliwe jest też otrzymanie zwolnienia w takiej sytuacji.

Jeśli pacjent ze względu na swój stan zdrowia nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, a stacjonarna wizyta u lekarza z różnych względów nie jest możliwa, do wyboru jest opcja, jaką jest zwolnienie lekarskie online. By otrzymać zwolnienie online, należy wypełnić zamieszczony w Internecie formularz medyczny, który przeanalizuje lekarz i jeśli będą ku temu podstawy, przygotuje dokument.

Czy wypis ze szpitala może zastąpić L4?

Czy wypis ze szpitala zastępuje L4? Należy mieć na uwadze, że wypis lub zaświadczenie ze szpitala zamiast L4 nie są tymi samymi dokumentami, dlatego nie uprawniają do pobierania świadczenia, jakim jest zasiłek chorobowy. Ile czasu na dostarczenie L4 ze szpitala ma pacjent? Jeśli chodzi o zagadnienie „L4 ze szpitala – kiedy dostarczyć” ważna jest tutaj kwestia posiadania przez pracodawcę profilu PUE. Przy przypadku posiadania takiego profilu nie mamy obowiązku dostarczenia zaświadczenia w wersji papierowej. Jeśli jednak pracodawca takiego profilu nie posiada, L4 należy dostarczyć nie później niż w terminie 7 dni po jego otrzymaniu. Rodzic może otrzymać również L4 ze szpitala na dziecko. W sumie otrzymać można 60 dni na opiekę nad chorym dzieckiem do 14. roku życia, 14 dni, jeżeli dziecko jest w wieku powyżej 14 lat oraz 30 dni, jeżeli rodzic opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat.

Podstawa zasiłku a szpitalne chorobowe

Wysokość zasiłku chorobowego stanowi odpowiedni procent podstawy wymiaru. Zgodnie z przepisami prawa wyliczana jest ona jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone ubezpieczonemu za okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli pacjent otrzymał L4 ze szpitala, do podstawy zasiłku wliczane jest nie tylko zasadnicze wynagrodzenie, ale również premie i prowizje, wynagrodzenie urlopowe, a także za nadgodziny itd.

Oceń tekst

Średnia ocen: 5 / 5. Liczba głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy