Zwolnienie lekarskie — ile dni można otrzymać jednorazowo?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 4 min.
3.8
(6)

L4, inaczej zwolnienie lekarskie, to dokument wystawiany przez lekarza pracownikowi, który z powodu choroby nie jest zdolny do wykonywania pracy. Otrzymane na czas choroby zaświadczenie lekarskie usprawiedliwia jednocześnie nieobecność pracownika w pracy. Jeśli pracownik ma np. problemy z kręgosłupem lub cierpi na inną chorobę, która uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków służbowych, otrzymać może od lekarza zwolnienie lekarskie. Ile dni w roku zwolnienia może dostać chory pracownik? Jakie wynagrodzenie mogą otrzymać chorzy, którzy otrzymali zwolnienie lekarskie? Ile dni jednorazowo przysługuje pracownikowi zaświadczenia lekarskiego? Po odpowiedzi zapraszamy do naszego artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

Na ile dni jednorazowo można otrzymać zwolnienie lekarskie i od czego to zależy?

W celu otrzymania L4 konieczne jest udanie się do lekarza. Wystawiane przez lekarza zwolnienie lekarskie jest dokumentem stanowiącym usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy, będące efektem niezdolności, która została spowodowana przez chorobę. Ze zwolnienia korzystać mogą pracownicy w ramach ubezpieczenia chorobowego. Wystawiany przez lekarza druk L4 to inaczej zwolnienie lekarskie. Ile dni jednorazowo z powodu braku zdolności do wykonywania obowiązków służbowych może otrzymać pracodawca? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Długość L4 uzależniona jest przede wszystkim od przyczyny wystawienia. Co do zasady pracownikom w roku kalendarzowym przysługuje zwolnienie lekarskie na okres 182 dni. Tyle wynosi również okres pobierania zasiłku chorobowego.

Czytaj także:

W myśl ustawy, w przypadku osób zmagających się z gruźlicą oraz kobiet w ciąży maksymalny czas przebywania na zwolnieniu lekarskim wynosi 270 dni w ciągu roku kalendarzowego. W praktyce L4 może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz specjalista, stomatolog, lekarz w szpitalu, poza tym możliwe jest otrzymanie zwolnienia po wizycie u psychiatry. Jeśli chorzy pacjenci ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie pełnić obowiązków służbowych, skorzystać mogą z rozwiązania, jakim jest l4 online. Aby je otrzymać, należy dopełnić pewnych formalności – w Internecie znaleźć można konieczny do wypełnienia formularz medyczny, z którym następnie dokładnie zapozna się lekarz i jeśli będzie ku temu wskazanie, wystawi pacjentowi dokument.

Ile jednorazowo lekarz może dać zwolnienia?

Choroba pacjenta stanowi podstawę, by lekarz mógł wystawić mu zwolnienie lekarskie. Ile dni do przodu może otrzymać pacjent L4? Zwolnienie lekarskie lekarz może wystawić na trzy dni wstecz w stosunku do dnia badania. Wyjątek stanowi L4, które wystawi psychiatra – w tej sytuacji, w zależności od okoliczności, możliwe jest przyznanie zwolnienia na okres dłuższy niż trzy dni. Jest również możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego do przodu, czyli w dzień, który następuje po dniu badania, jednak nie może ono zostać wystawione później niż czwartego dnia po tym dniu. Jest to możliwe, jeśli bezpośrednio po dniu, w który wykonane zostanie badanie, przypadają dni wolne od pracy, a także jeśli badanie pracowników wykonywane jest w czasie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych.

Przepisy prawa nie zawierają informacji o maksymalnym jednorazowym czasie, przez jaki może przebywać chory na L4. Co do zasady, żaden lekarz nie wystawi przy pierwszej wizycie maksymalnej długości zwolnienia (182 dni). Wyjątek mogą stanowić kobiety w ciąży. Czasową niezdolność do pracy orzeka lekarz na podstawie wywiadu lekarskiego, a także przeprowadzając postępowanie diagnostyczno-lecznicze. O długości czasu nieobecności w pracy, który jest potrzebny pracownikowi do powrotu do zdrowia, zawsze decyduje lekarz i może on przedłużać czas trwania zwolnienia podczas kolejnych wizyt, jeśli będą ku temu wskazania.

Ile dni jednorazowo można otrzymać na zwolnieniu z powodu chorób sezonowych?

Pozostając przy kwestii „zwolnienie lekarskie – ile dni jednorazowo można uzyskać”, ważne jest też zagadnienie, ile dni może otrzymać pracownik, który jest niezdolny do pracy z powodu chorób sezonowych. Jak zostało wspomniane wcześniej, decyzja o czasie trwania zwolnienia lekarskiego każdorazowo należy do lekarza i podejmowana jest po kontakcie z lekarzem. Okres ten w zależności od rodzaju schorzenia może być różny. Może on wynieść np. 5 dni, a czasem może przedłużyć się do nawet miesiąca z możliwością przedłużenia do czasu maksymalnego, który wynosi 182 dni, a przypadku osób chorych na gruźlicę i kobiet w ciąży – 270 dni. Zwolnienie na dłuższy czas może zostać wystawione, jeśli np. konieczne jest dłuższe leczenie pacjenta lub jeśli pacjent musi skorzystać z rehabilitacji.

Zwolnienie lekarskie — ile dni zwolnienia w czasie ciąży?

Posiadające ubezpieczenie chorobowe kobiety w ciąży mogą również otrzymać zwolnienie lekarskie. Ile dni jednorazowo L4 mogą otrzymać przyszłe mamy? Zaświadczenie lekarskie mogą otrzymać od lekarza, który stwierdzi niezdolność do pracy, np. z powodu złego samopoczucia kobiety lub w sytuacji świadczenia pracy w niebezpiecznych dla zdrowia i życia kobiety oraz jej dziecka warunków. Na ile dni jednorazowo zwolnienie lekarskie w ciąży może otrzymać kobieta? W trakcie trwania ciąży kobieta ma prawo przebywać na zwolnieniu w ciągu roku przez 270 dni. Jeśli ZUS uzna, że L4 w ciąży jest wykorzystywane w sposób niezgodny z zaleceniami lekarza, kobieta może stracić zasiłek za cały czas nieobecności w pracy. Nieprawidłowości może wykryć przeprowadzona przez pracowników ZUS kontrola.

Pracodawca nie ma prawa do wypowiedzenia stosunku pracy kobiecie będącej w ciąży, która zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, a także w przypadku umowy na czas określony oraz na okres próbny. Zwolnienie przez pracodawcę może nastąpić w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo ogłosi upadłość lub likwidację.

Ile dni jednorazowo można otrzymać L4 po operacji?

Czas powrotu do formy po przebytej operacji uzależniony jest od wielu czynników, w tym od rodzaju zabiegu, wieku oraz stanu zdrowia pacjenta przed operacją. Na ile dni jednorazowo zwolnienie lekarskie może otrzymać pacjent po przebytej operacji? Maksymalna długość zwolnienia lekarskiego po operacji, podobnie jak w większości przypadków, wynosi 12 dni rocznie. Jeśli po tym okresie stan zdrowia pacjenta w dalszym ciągu budzi wątpliwości, jednak lekarze rokują, że może on uzyskać zdolność do pracy, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne, które może pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy. Wniosek o przyznanie świadczenia można składać, jeśli pacjentowi skończył się zasiłek chorobowy. To, ile dni można być maksymalnie na zwolnieniu lekarskim, zostało ściśle określone w przepisach prawa. Na ile dni jednorazowo L4 ostatecznie otrzyma pacjent, zależy od tego, na co będzie chorować, a także jak długo przebiegać będzie leczenie.

Ile dni zwolnienia L4 można uzyskać — co z przerwami w zwolnieniu?     

Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie, ile dni jednorazowo otrzyma pacjent, zależy od decyzji lekarza. Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszły pewne zmiany – nie ma już znaczenia, czy kolejna niezdolność do pracy spowodowana jest tą samą, czy też inną chorobą, o ile przerwa między chorobami nie będzie krótsza niż 60 dni. Dotychczas do przejścia na nowy okres zaliczkowy wystarczył jeden dzień przerwy przy wystawianiu zaświadczenia między poszczególnymi chorobami. Ile dni minimum zwolnienie lekarskie może trwać zwolnienie lekarskie? To, na ile czasu pracownik otrzyma zwolnienie, zależy od lekarza.

Na uwagę zasługuje również kwestia „5 dni zwolnienia lekarskiego a wynagrodzenie”. Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% pensji. Jeśli niezdolność do pracy wynika z ciąży, wypadku przy pracy lub w drodze do pracy, czy też z pracy, a także jest wynikiem badań lub pobierania narządów lub tkanek, wynagrodzenie chorobowe wynosi 100% pensji. Przez pierwsze 33 dni obowiązek wypłacania świadczenia chorobowego ciąży na pracodawcy. Od 34. dnia pracodawca nie ma już tego obowiązku – zasiłek chorobowy wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oceń tekst

Średnia ocen: 3.8 / 5. Liczba głosów: 6

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy