L4 chodzące — co to oznacza i co na nim wolno?

Dodano: 30.07.2022

Autor:

Czas czytania: 5 min.
4.1
(10)

Od 1 grudnia 2018 roku zwolnienia wystawiane są w formie elektronicznej (e-ZLA), po czym trafiają automatycznie do ZUS i pracodawcy. Ten rodzaj dokumentu wystawiany jest na czas choroby w celu umożliwienia pracownikowi powrotu do zdrowia, poza tym jego zadaniem jest umożliwienie sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. To, jakie pracownik otrzyma zwolnienie – L4 leżące czy chodzące, zależy od jego stanu zdrowia. Zarówno zwolnienie leżące, jak i chodzące są podstawą do ustalenia wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. Co oznacza dla pracownika L4 chodzące? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

L4 chodzące — co to takiego?

Zwolnienie lekarskie, inaczej L4, jest dokumentem, który otrzymują pracownicy na czas choroby. Wydaje go wyłącznie lekarz, jeśli badania wykażą niezdolność pracownika do wykonywania pracy. Jego najważniejszym zadaniem jest możliwość podjęcia leczenia i rehabilitacji zaleconych przez lekarza, które mają na celu odzyskanie pełnej zdolności do wykonywania pracy, poza tym dokument ten stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy. L4 daje choremu również uprawnienie do pobierania wynagrodzeń chorobowych i jest podstawą do tego, by pracownikowi wypłacony został zasiłek. Podczas L4 lekarz ma dostęp do danych pacjenta i jego pracodawców, wprowadzając czas nieobecności i wybierając kod oraz numer statystyczny choroby. Druk ZLA posiada kody cyfrowe – „1” lub „2” i numer statystyczny choroby, poza tym niekiedy może znajdować się na nim kod literowy.

Czytaj także:

Zwolnienie lekarskie chodzące – kto może je otrzymać? 

Pracownicy, w zależności od stanu zdrowia, otrzymać mogą L4 leżące lub L4 chodzące. Jakie choroby mogą uniemożliwiać pacjentowi wykonywanie obowiązków służbowych? Jeśli chodzi o choroby uniemożliwiające pracę, mogą być one różne. Nie są one jednak widoczne dla pracodawcy, ponieważ pracodawca nie jest uprawniony do tego, by wiedzieć, na co choruje pracownik, z kolei pracownik nie ma obowiązku przekazywać informacji na temat przyczyny niedyspozycji. Przypisanie przez lekarza kodu 2 oznacza L4 chodzące. Związane jest ono z tym, że poruszanie się pacjenta nie wpływa na jego stan zdrowia. Przy tego rodzaju zwolnieniu pacjent dostaje przyzwolenie na wyjście z domu – dotyczy to jednak sytuacji, w których jest to konieczne. Należy mieć jednak na uwadze, że cel wyjścia z domu musi być przez pacjenta uzasadniony. Zwolnienie chodzące lekarze wystawiają między innymi kobietom w ciąży, a także pacjentom, którzy mają problemy natury psychicznej. Przy zwolnieniu lekarskim chodzącym, podobnie jak przy leżącym, zdarzają się kontrole pracowników.

Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie, może być ono wystawione w formie elektronicznie. Do jego wystawienia prawo ma wyłącznie lekarz. W celu otrzymania takiego dokumentu nie jest konieczne udanie się do przychodni. Wystarczy wypełnić zamieszczony w Internecie formularz medyczny, który następnie zostanie przeanalizowany przez lekarza i jeśli będą do tego wskazania, pracownik otrzyma L4.

Kody na zwolnieniu lekarskim a zwolnienie chodzące

Każde zwolnienie lekarskie, w tym również L4 chodzące dla ubezpieczonego niezdolnego do wykonywania pracy posiada kod choroby. Każdy druk posiada kody cyfrowe – 1 lub 2, numer statystyczny choroby, a niekiedy także kod literowy. Kod choroby to litera, która przypisana jest konkretnym grupom chorobowym. Nie zawsze jednak taka informacja może znaleźć się na zwolnieniu lekarskim. W przypadku L4 wyróżnia się 5 kodów chorobowych:

  • A – oznacza niezdolność do pracy, która pojawiła się po przerwie, która nie przekracza 60 dni. Przerwa ta spowodowana jest chorobą, która uniemożliwiała pracę przed przerwą.
  • B – oznacza niezdolność do pracy, która wynika z ciąży.
  • C – oznacza nieobecność spowodowaną nadużywaniem alkoholu.
  • D – oznacza niezdolność, której przyczyną jest gruźlica.
  • E – wskazanie to oznacza niezdolność spowodowaną przez chorobę zakaźną, przy czym okres jej wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innymi chorobami, których objawy widoczne są po ponad 14 dniach od ich początku.

Kody te mają znaczenie między innymi dla długości okresu zasiłkowego. Osoby, które posiadają na L4 kody B i D (ciąża i gruźlica) mają wydłużony okres zasiłkowy ze 182 do 270 dni. Oznaczenia te mają także bardzo duże znacznie dla pracodawcy – w praktyce wie on, że w przypadku zwolnienia z kodem B musi naliczyć 100% wynagrodzenia chorobowego. Jeśli chodzi natomiast o kod C, za pierwsze 5 dni świadczenie pracownikowi się nie należy.

Każde zwolnienie lekarskie posiada także kody cyfrowe. Jeśli chodzi o L4 chodzące, oznaczenie kodem 2 informuje, że chory może chodzić. Na co L4 chodzące może lekarz wystawić pacjentowi? Taki kod na zwolnieniu pojawia się, jeśli poruszanie się pracownika nie wpływa na stan choroby. Bez przeszkód może otrzymać je np. osoba z zapaleniem spojówek lub ze złamaną rękę.

Co wolno na L4 chodzącym?

Znajomość znaczenia poszczególnych kodów, symboli literowych i wskazań lekarza jest obowiązkiem pracownika, dlatego w przypadku wątpliwości warto zapytać lekarza, jakie wskazania zawiera wystawiane przez niego zaświadczenie. Jednym z rodzajów zwolnień lekarskich jest L4 chodzące Co można na nim robić? To, co można robić na zwolnieniu lekarskim, uzależnione jest od zaleceń lekarza. Jeśli chodzi o L4 chodzące, możliwe jest na nim wykonywanie podstawowych czynności, które mają za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe chorego. Należy mieć jednak na uwadze, że wykonywane czynności nie mogą być sprzeczne z celem, w jakim lekarz wystawił pracownikowi zwolnienie. Zwolnienie lekarskie z symbolem „2” oznacza, że chory może wyjść zarówno do apteki, jak i po zakupy spożywcze. Warto jednak zachować paragony z aptek lub sklepów, by w razie kontroli móc udowodnić, w jakim celu opuściło się miejsce zamieszkania.

Zgodnie z przeznaczeniem, zwolnienie lekarskie wystawiane jest w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy pacjenta, dlatego w żadnym wypadku pracownik przebywający na L4 nie może wykonywać jakiejkolwiek pracy. Pamiętać należy, że zarówno pracodawca, jak i ZUS mogą przeprowadzić kontrolę – celem kontroli jest sprawdzenie czy pracownik nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Postępowanie na L4 niezgodnie z jego przeznaczeniem może mieć negatywne konsekwencje dla pracownika. Jedną z konsekwencji może być nawet zwolnienie pracownika. Od niekorzystnej decyzji ZUS przysługuje pracownikowi odwołanie do sądu.

Czy na L4 chodzącym można wyjechać z miejsca zamieszkania — zasady i wyjątki

W świetle prawa pracownik, który otrzymał L4 chodzące, powinien przebywać w miejscu do tego wskazanym – jeszcze podczas wystawiania przez lekarza dokumentu. Podaje się faktyczny adres pobytu, a nie adres zamieszkania lub zameldowania. Są jednak pewne wyjątki. Niekiedy dojść może np. do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, z czym wiąże się wyjazd do rodziny w celu sprawowania nad nim opieki, poza tym wyjazd może być efektem awarii ogrzewania, która może jeszcze pogorszyć stan jego zdrowia. W sytuacjach losowych taki wyjazd jest dozwolony. Jeśli chodzi o zagadnienie „L4 chodzące a wyjazd”, zmiana miejsca jest dozwolona, jednak ze zmianą pobytu wiąże się dopełnienie pewnych formalności. O zmianie miejsca należy poinformować pracodawcę, poza tym pracownik zgłasza ten fakt również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

L4 chodzące a wizyty kontrolne u lekarza

Jeśli pacjent mający ubezpieczenie otrzyma L4 chodzące, dopuszczalne jest w tym czasie udanie się na dodatkowe badania, poza tym nie jest żadną przeszkodą wyjście na zabieg, czy też kontrolę lekarską. W zależności od decyzji lekarza dotyczącej kodu zwolnienia, pracownik ma prawo do udania się na dodatkową wizytę lekarską. Chodzi tutaj zarówno o wizyty, których celem jest sprawdzenie aktualnego stanu pacjenta, jak i wizyty w celu ustalenia, czy nie pojawiły się u niego inne schorzenia, jeśli są ku temu podstawy.

Chodzące zwolnienie lekarskie w ciąży — co oznacza?

Ze zwiększonym ryzykiem zagrożenia dla ciąży związanych jest wiele zawodów. Wskazanie do wystawienia przez lekarza L4 dla kobiety w ciąży są zwłaszcza niebezpieczne dla ciąży warunki pracy, ciąża zagrożona lub złe samopoczucie kobiety. Jeśli kobieta spodziewająca się dziecka otrzymała L4 chodzące, to, jakie ma możliwości, zależy od rodzaju otrzymanego zwolnienia. Ubezpieczona powinna więc zapytać lekarza o treść zwolnienia, a także o zalecenia. Jeśli kobieta otrzymała L4 w ciąży chodzące, powinna ten czas wykorzystać przede wszystkim na wypoczynek. Mająca L4 chodzące w ciąży kobieta ma nieco większą swobodę i nie musi leżeć.

Kontrole na L4 chodzącym — jak często się zdarzają?

Jeśli chodzi o L4 chodzące, kontrole pracowników zdarzają się często. Kiedy pracownik otrzyma L4 chodzące, kontrola pracodawcy jest możliwa, jednak kontrolę przeprowadzić może także ZUS. Kiedy szczególnie wskazana jest kontrola ZUS? L4 chodzące, z którego pracownicy korzystają zbyt często i jest ono zwykle krótkotrwałe, może być jednym ze wskazań do przeprowadzenia kontroli. Jeśli pacjent ma L4 chodzące, kontrola możliwa jest też, jeśli przed zachorowaniem podlegał przez krótki czas zwolnieniu chorobowemu. Kolejnym wskazaniem do przeprowadzenia kontroli jest pozbawianie pracowników prawa do zasiłków w związku z nieodpowiednim wykorzystaniem L4. Kontrola może wiązać się również z podejrzeniem wykonywania przez przebywającego na zwolnieniu pracy zarobkowej oraz niestawianie się w wyznaczonym terminie na badanie dotyczące kontroli prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika zakładu.

Oceń tekst

Średnia ocen: 4.1 / 5. Liczba głosów: 10

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy