Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 3 min.
2.6
(31)

Świadczenie rehabilitacyjne jest rodzajem świadczenia przeznaczonego dla osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Przyznawane jest po zakończeniu okresu zasiłkowego, jeżeli ubezpieczony nadal jest niezdolny do pracy, poza tym konieczne jest jego dalsze leczenie lub rehabilitacja, które rokują odzyskanie zdolności do pracy. Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie? Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny? Sprawdź więcej w artykule!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

Świadczenie rehabilitacyjne — kiedy mamy z nim do czynienia?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi, który jest objęty ubezpieczeniem chorobowym. Przysługuje ubezpieczonemu, który wyczerpał już prawo pobierania zasiłku chorobowego, jednak w dalszym ciągu nie jest w stanie podjąć pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Czytaj także:

Do świadczenia rehabilitacyjnego uprawniona jest osoba będąca pracownikiem, wykonująca pracę nakładczą oraz będąca członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub kółek rolniczych. Świadczenie przysługuje również osobom pracującym na podstawie skierowania do pracy, w momencie odbywania kary pozbawienia wolności oraz pracującym na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług. Z tego rodzaju świadczeń skorzystać mogą również duchowni. Do wynagrodzenia w ramach świadczenia rehabilitacyjnego prawo mają też osoby prowadzące działalność pozarolniczą lub współpracujące z takimi osobami. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje również osobom odbywającym służbę zastępczą. Podstawą do wydania decyzji jest orzeczenie lekarza orzecznika.

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane maksymalnie na 12 miesięcy. Wniosek o świadczenie składa się nie później niż w okresie 18 miesięcy, które przypadają po czasie pobierania zasiłku chorobowego. Za późno złożony wniosek o świadczenie rehabilitacyjne może wynikać z np. przyczyn od siebie niezależnych. W takiej sytuacji należy powołać się na przepisy ustawy zasiłkowej, która dotyczy przedawnienia – należy to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym okoliczności ustały. Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie? Podstawą prawną jest art. 8 oraz 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jeśli pracownik jest chory i potrzebne mu jest zwolnienie, a z powodu złego stanu zdrowia nie jest w stanie zgłosić się do przychodni, skorzystać może z L4 online. E-zwolnienie to wygodny sposób na uzyskanie zwolnienia z powodu niezdolności do pracy – wystarczy wypełnić formularz medyczny, który przeanalizuje lekarz i po stwierdzeniu ku temu podstaw, wystawi pracownikowi L4.

Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie — co mówią przepisy?

Jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego zdolność do pracy pracownika nadal jest wątpliwa, a jego dalsze leczenie dobrze rokuje i możliwy jest powrót do pracy, może wnioskować o świadczenie rehabilitacyjne. Czy po świadczeniu rehabilitacyjnym można iść na zwolnienie lekarskie? Jak zostało wspomniane wcześniej, podstawą prawną jest art. 8 oraz 18 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870). Znaleźć w niej można również informację, kiedy można iść na zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym. Jeśli przed okresem orzeczonej niezdolności do pracy ubezpieczony pobierał świadczenie rehabilitacyjne, nie nabywa prawa do nowego okresu zasiłkowego. Okresy orzeczonej niezdolności do pracy po okresie świadczenia rehabilitacyjnego i przed tymi okresami zalicza się do jednego okresu zasiłkowego.

Zwolnienie lekarskie po świadczeniu rehabilitacyjnym — ile może trwać i ile jest płatne?

Pracownik posiadający zwolnienie lekarskie, po 182 lub 270 dniach choroby ma prawo ubiegać się o otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego. Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny? W pierwszych 3 miesiącach (90 dni) uprawniony do zasiłku może liczyć na 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Od 4 miesiąca przysługuje mu natomiast 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Kobiety w ciąży otrzymują natomiast 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie wypłaca ZUS lub pracodawca. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której osoba pobierająca zasiłek rehabilitacyjny w dalszym ciągu jest niezdolna do pracy, może wystąpić z wnioskiem do ZUS o świadczenie, jakim jest renta rehabilitacyjna. Z prawa do renty skorzystać osoba, która nadal jest niezdolna do pracy. Ile wynosi renta po świadczeniu rehabilitacyjnym? Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Oceń tekst

Średnia ocen: 2.6 / 5. Liczba głosów: 31

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy