L4 na wypowiedzeniu — co warto wiedzieć?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 4 min.
4.5
(2)

Do rozwiązania stosunku pracy może dojść zarówno w wyniku decyzji podjętej przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Wypowiedzenie umowy może mieć również miejsce za porozumieniem stron. Zgodnie z przepisami, pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy mogą skorzystać, jeśli jest taka potrzeba, ze zwolnienia lekarskiego. Czy na wypowiedzeniu można iść na L4? Ile jest płatne L4 na wypowiedzeniu? Jakie obowiązki ma pracownik, a jakie pracodawca podczas choroby pracownika? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

L4 na wypowiedzeniu — kiedy można je otrzymać?

O tym, czy można iść na L4 na wypowiedzeniu, decydują przepisy. Czy można wziąć L4 na wypowiedzeniu? Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Z tego tytułu również w okresie wypowiedzenia przysługują mu takie same prawa, jak w przypadku pracowników zatrudnionych w normalnym trybie. W praktyce oznacza to, że pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim w okresie wypowiedzenia ma, podobnie jak pozostali pracownicy, prawo do L4 i otrzymania wynagrodzenia chorobowego. Niezdolność do wykonywania pracy w trakcie choroby wiąże się również z takim samym prawem do zasiłku chorobowego, jak w przypadku osób pracujących w normalnym trybie. Warunkiem jest wykorzystanie L4 na wypowiedzeniu w sposób zgodny z obowiązującymi zasadami. Decyzja o L4 na wypowiedzeniu przez pracownika każdorazowo podejmowana jest przez lekarza, po zapoznaniu się z wynikami badań oraz historią choroby.

Czytaj także:

Jeśli pacjent z powodu choroby nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, a z przyczyn niezależnych nie udać się do przychodni, w tej sytuacji skorzystać może z L4 online. W tym celu wystarczy wypełnić zamieszczony w Internecie formularz medyczny, który dokładnie przeanalizuje lekarz, by ostatecznie podjąć decyzję, jeśli są ku temu przesłanki, o wystawieniu pracownikowi zwolnienia lekarskiego.

Ile L4 na wypowiedzeniu można otrzymać?

Jeśli chodzi o L4 na wypowiedzeniu, zgodnie z przepisami prawa możliwe jest otrzymanie w tym okresie zwolnienia, które stanowi usprawiedliwienie nieobecności pracownika w pracy dla pracodawcy. Maksymalny czas przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim ściśle określają przepisy prawa. Długość zwolnienia lekarskiego w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę wynosi 182 dni. Prawo do 182 dni zwolnienia mają również osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie – warunkiem otrzymania takiego dokumentu w przypadku niezdolności do pracy jest dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. L4 pracownik może otrzymać po 90 dniach od momentu rozpoczęcia płacenia składek.

Jeśli chodzi o zagadnienie „L4 na wypowiedzeniu a urlop” pamiętać należy, że urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia nie wpływa na żadne świadczenie chorobowe, które w tym czasie przysługuje pracownikowi. Jeśli okaże się, że pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego nagle zachoruje, a jego niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych zostanie potwierdzona L4, wówczas urlop wypoczynkowy zostanie przerwany. Co do zasady, pracownik otrzyma za ten okres wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, a urlop będzie mógł wykorzystać w innym terminie.

Zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu — ile jest płatne?

Jeśli chodzi o kwestię „pracownik na wypowiedzeniu a L4”, wielkość wynagrodzenia w zależności od czasu trwania zwolnienia oraz powodu zwolnienia może się różnić. Mając L4 na wypowiedzeniu, pracownik posiada takie samo prawo do wynagrodzenia chorobowego, jak pozostali zatrudnieni. Istotne jest, że wysokość zasiłku chorobowego wynosi 80% podstawy miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość świadczeń jest inna w przypadku osób przebywających w szpitalu – jest to 70% podstawy wymiaru. Wynagrodzenie w wysokości 100% podstawy wymiaru wypłacane jest przy zwolnieniach wystawianych kobietom w ciąży, poza tym 100% podstawy wymiaru związane jest ze zwolnieniem, które wiąże się z wypadkiem w pracy lub w drodze do pracy. Inną sytuacją, w której pracownikowi przysługuje 100% podstawy wymiaru, jest poddawanie się badaniom w związku z byciem dawcą komórek, tkanek oraz narządów.

Kto płaci L4 na wypowiedzeniu? Co do zasady, w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika podczas niezdolności do pracy zwolnienie lekarskie rozliczane jest dokładnie na takich samych zasadach, jak w związku z pozostałymi formami zatrudnienia. Po ustaniu zatrudnienia wypłatą zasiłku zajmuje się ZUS. Bardzo ważne jest więc przekazanie przez pracodawcę dokumentu dotyczącego zwolnienia lekarskiego do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

L4 na wypowiedzeniu a koniec pracy — jak to wygląda w praktyce?

Ważna jest również kwestia „L4 na wypowiedzeniu a nowa praca”. Jeśli pracownik otrzymał L4 na wypowiedzeniu, jest to legalne wtedy, gdy osoba przebywająca na zwolnieniu faktycznie jest chora, co jest przyczyną niezdolności do pracy. Wykonywanie nowej pracy, jeśli pracownik otrzymał L4 na wypowiedzeniu umowy, jest niezgodne z przepisami. Wszelkie nadużycia przy tego rodzaju sprawie są niezgodne z prawem, a pracownikowi grozi wówczas utrata wynagrodzenia chorobowego za cały okres, w którym przebywa na L4, poza tym może związać się z natychmiastowym wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracodawcę.

Jeśli chodzi o L4 od psychiatry na wypowiedzeniu, co do zasady pracownik może je otrzymać maksymalnie na okres 182 dni. W czasie, kiedy pracownik jest niezdolny do pracy, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Następnie, jeśli będą do tego wskazania, możliwe jest pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

Kiedy nie można wziąć L4 na wypowiedzeniu?

L4 na wypowiedzeniu jest jak najbardziej możliwe, jednak należy mieć na uwadze, że wskazaniem do jego otrzymania są wyłącznie problemy ze zdrowiem, które uniemożliwiają wykonywanie pracownikowi obowiązków służbowych i wymagają leczenia. Dokument, jakim jest zwolnienie lekarskie, nie powinien być wystawiony osobom, które chcą go wykorzystać do innych celów. Nierzadko pracodawcy mają do czynienia z sytuacją, w której pracownicy celowo udają się na L4 przez zakończeniem stosunku pracy, dlatego coraz baczniej przyglądają się temu procederowi. W związku z powyższym u osób przebywających na L4 mogą pojawiać się kontrole. Przeprowadzanie kontroli ma na celu sprawdzenie czy pracownik po otrzymaniu zwolnienia wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem. Często dochodzi bowiem do przypadków, w których pracownik wykonuje np. pracę zarobkową lub przeprowadza remont, poza tym nie przebywa w miejscu wskazanym na zwolnieniu.

Możliwe jest także zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu bez świadczenia pracy – niezdolność do pracy musi jednak powstać w określonym przedziale czasowym. Nie może być to później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego oraz nie później niż w ciągu 3 miesięcy od czasu ustania ubezpieczenia chorobowego, jeśli u pacjenta zdiagnozowana została choroba zakaźna.

Oceń tekst

Średnia ocen: 4.5 / 5. Liczba głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy