Zasiłek rehabilitacyjny po L4 – co to takiego i komu się należy?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 3 min.
2
(2)

Chory pracownik, który posiada ubezpieczenie chorobowe, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, jeśli przez chorobę nie jest zdolny do wykonywania pracy. W przypadku ubezpieczonego przebywającego na L4, po spełnieniu określonych zasad, przysługuje mu prawo do wynagrodzenia chorobowego, a następnie do zasiłku chorobowego. Jeśli zatrudniony po wyczerpaniu zasiłku chorobowego z powodu choroby w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny po L4. Może być on pobierany przez pracownika maksymalnie przez 12 miesięcy. Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny i komu się należy? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

Zasiłek rehabilitacyjny — co to takiego?

Zgodnie z definicją zasiłek rehabilitacyjny jest rodzajem świadczenia pieniężnego, które przysługuje osobom, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego w dalszym ciągu są niezdolne do wykonywania pracy, natomiast ich dalsze leczenie lub możliwość odbycia rehabilitacji rokują na odzyskanie zdrowia i zdolności do wykonywania obowiązków w okresie do 12 miesięcy. Zasiłek rehabilitacyjny po L4 może zostać również przyznany osobom, które ubiegają się o rentę, jeśli lekarz (orzecznik) orzeknie, że osoba dobrze rokuje, jeśli chodzi o odzyskanie zdolności do wykonywania pracy. Gdzie złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny po L4? Jakie dokumenty będą potrzebne pracownikowi do otrzymania zasiłku? W celu otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS. Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny, do którego powinna być dołączona całą dokumentacja rehabilitacyjna, pracownik powinien złożyć w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej jego miejscu zamieszkania.

Czytaj także:

Jeśli przez przedłużający się okres niezdolności do pracy pacjent zamierza starać się o zasiłek rehabilitacyjny, powinien złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne – jest nim formularz ZNp-7, poza tym powinien konieczne jest złożenie zaświadczenia o stanie zdrowia pacjenta – jest nim formularz OL-9, wypełniony przez lekarza. Wymagany jest również wywiad zawodowy z miejsca pracy – jest nim formularz OL-10. Dokument ten nie jest wymagany, jeżeli niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych powstała w okresie, w którym osoba wnioskująca jest ubezpieczonym lub prowadzi działalność pozarolniczą.

Jeśli chory pracownik z różnych przyczyn nie może udać się do lekarza na wizytę stacjonarną, skorzystać może z cieszącego się rosnącą popularnością rozwiązania, jakim jest zwolnienie lekarskie online. W celu uzyskania zwolnienia konieczne jest wypełnienie zamieszczonego w Internecie formularza medycznego, który następnie dokładnie przeanalizuje lekarz i jeśli będą ku temu wskazania, wystawi pacjentowi zaświadczenie o niezdolności do pracy, które otrzyma również pracodawca.

Zasiłek rehabilitacyjny po L4 — komu się należy?

Komu należy się zasiłek rehabilitacyjny po L4? Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego możliwe jest pracownikom na podstawie opłacanego przez nich ubezpieczenia chorobowego. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest osobie, która jest pracownikiem, poza tym wykonuje pracę nakładczą, a także jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub jest członkiem spółdzielni kółek rolniczych. Zasiłek rehabilitacyjny po zasiłku chorobowym pobierać mogą także osoby, które pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy lub prowadzące działalność pozarolniczą, a także osoby, które współpracują z taką osobą. Do pobierania tego rodzaju świadczeń prawo mają również osoby pracujące na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenie i innych rodzajów umów. Do uprawnień dotyczących pobierania zasiłku rehabilitacyjnego po zwolnieniu lekarskim prawo mają również osoby, które odbywają służbę zastępczą, a także osoby duchowne.

Kto nie może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne?

Jeśli osoba starająca się o świadczenie rehabilitacyjne otrzyma negatywną decyzję od ZUS, o świadczenie rehabilitacyjne starać się można poprzez odwołanie się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Jak wynika z przepisów prawa, na odwołanie płatnik składek ma miesiąc. Prawa do zasiłku rehabilitacyjnego nie mają osoby, które mają prawo do emerytury lub renty z tytułu braku zdolności do wykonywania pracy, poza tym nie mogą skorzystać z niego osoby w sytuacji, kiedy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, czy też rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Do zasiłków rehabilitacyjnych nie mają również prawa osoby mające prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, poza tym wniosku nie mogą złożyć osoby będące w okresie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, a także w okresie tymczasowego aresztowania lub osoby odbywające karę pozbawienia wolności.

Co po świadczeniu rehabilitacyjnym? Jeśli w wyniku różnych okoliczności (przedłużająca się choroba) osoba po zasiłku rehabilitacyjnym w dalszym ciągu jest niezdolna do wykonywania pracy, może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W celu jej otrzymania konieczne jest wydanie orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS. Prawomocne jest również wydane orzeczenie komisji lekarskiej. Ile wynosi renta po świadczeniu rehabilitacyjnym? Informacje na temat wysokości renty po świadczeniu rehabilitacyjnym uzyskać można w placówce ZUS.

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny po L4 i od czego zależy jego wysokość?

Jeśli chodzi o zasiłek rehabilitacyjny po L4, wysokość wynagrodzenia w przypadku ubezpieczonych pracowników uzależniona jest od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, który pobierany był jeszcze przed świadczeniem. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego każdorazowo podlega waloryzacji i przeprowadzana jest przy pomocy wskaźnika, który obowiązuje w kwartale, w którym rozpoczyna się wypłata świadczenia chorobowego.

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny po L4? Wynagrodzenie rehabilitacyjne przez okres pierwszych 90 dni wynosi 90% podstawy zasiłku chorobowego. Podstawę zasiłku stanowi średnie wynagrodzenie pracownika za okres ostatnich 12 miesięcy, które poprzedza wystąpienie niezdolności do pracy. Za pozostały okres zasiłek rehabilitacyjny wynosi 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W przypadku kobiet w ciąży świadczenie rehabilitacyjne wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o niezdolność do świadczenia obowiązków służbowych, która została spowodowana wypadkiem lub chorobą zawodową – zasiłek rehabilitacyjny w tym przypadku wynosi również 100%. Świadczenie wypłacane jest pracownikowi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez pracodawcę.

Oceń tekst

Średnia ocen: 2 / 5. Liczba głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy