L4 w ostatnim dniu wypowiedzenia — czy można je otrzymać?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 3 min.
5
(2)

Celem wystawienia zwolnienia przez lekarza jest między innymi podjęcie przez pacjenta odpowiedniego leczenia i w razie potrzeby rozpoczęcie rehabilitacji, której celem jest odzyskanie przez pracownika zdolności do wykonywania obowiązków służbowych. Jeśli chodzi o kwestie zwolnienia lekarskiego wystawianego pracownikowi, bardzo ważne jest zagadnienie „L4 a koniec umowy”. Czy pracownik może otrzymać L4 w ostatnim dniu wypowiedzenia? Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do naszego artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

L4 w ostatnim dniu wypowiedzenia — kiedy można je otrzymać?

Zwolnienie lekarskie to dokument, który wystawiany jest przez lekarza i stanowi dowód potwierdzający czasową niezdolność pracownika do wykonywania pracy. L4 należy się pracownikom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, które jest obowiązkowe w sytuacji zatrudnienia pracownika w oparciu o umowę o pracę oraz dobrowolne, jeśli pracownik wykonuje pracę w oparciu o umowę zlecenie. Jeśli będą do tego wskazania, zatrudniony może otrzymać również L4 w ostatnim dniu wypowiedzenia. Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie w ostatnim dniu wypowiedzenia umowy o pracę, otrzymać je może pracownik, który zachorował. Wynika to z faktu, że do ostatniego dnia stosunku pracy, pracownicy mają takie same prawa, jak przed okresem wypowiedzenia. W czasie L4 na wypowiedzeniu zatrudniony w dalszym ciągu podlega pod ubezpieczenie chorobowe.

Czytaj także:

Wygodnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o L4 jest opcja, jaką jest zwolnienie lekarskie online. Jeśli pacjent jest chory, a jego stan zdrowia nie pozwala mu wykonywać obowiązków zawodowych, skorzystać może z L4 online. W tym celu wystarczy wypełnić zamieszczony w Internecie formularz medyczny, który przeanalizuje lekarz, a następnie, jeśli będą do tego wskazania, wystawi stosowny dokument.

Kto płaci za zwolnienie lekarskie wystawione w ostatnim dniu wypowiedzenia?

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia lekarskiego jest posiadanie przez pracownika ubezpieczenia chorobowego. L4 w ostatnim dniu wypowiedzenia jest jak najbardziej legalne, pod warunkiem, że pracownicy do pracy nie mogą udać się przez chorobę. Zwolnienie lekarskie w ostatnim dniu pracy nie spowoduje, że okres wypowiedzenia umowy z powodu usprawiedliwionej nieobecności zostanie przedłużony. W czasie L4 na wypowiedzeniu pracownik w dalszym ciągu podlega pod ubezpieczenie chorobowe, które opłacane jest przez płatnika składek. Pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Wyjątek stanowi ciąża i gruźlica – w tym przypadku pracownicy mają prawo do świadczeń w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem na L4?

W myśl przepisów prawa istnieje kilka sposobów rozwiązania stosunku pracy. Rozwiązanie umowy możliwe jest za porozumieniem stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jak zostało wspomniane wcześniej, L4 w ostatnim dniu wypowiedzenia nie przyczyni się do przedłużenia umowy. Zgodnie z Kodeksem pracy nie jest możliwe zwolnienie pracowników, którzy z powodu niezdolności do pracy wynikającej z choroby otrzymali L4. Pracodawca nie może zwolnić pracownika, jeśli nie upłynął okres, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wyjątkiem jest likwidacja zakładu pracy lub wykorzystanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. podjęcie innej pracy zarobkowej). W takiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć przebywającemu na L4 pracownikowi stosunek pracy.

Czy można złożyć wypowiedzenie na L4? Inaczej działa ten przepis w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że pracownik przebywający na L4 może w każdym momencie przekazać pracodawcy wypowiedzenie umowy.

L4 w ostatnim dniu wypowiedzenia — kiedy jest to niezgodne z prawem?

Jeśli chodzi o L4 w ostatnim dniu wypowiedzenia, jeśli pracownik jest niezdolny do wykonywania pracy z powodu złego stanu zdrowia, w związku z zaistniałą sytuacją może on jak najbardziej skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. L4 w ostatnim dniu zatrudnienia pracownik może otrzymać na taki okres, na jaki według lekarza jest niezdolny do pracy. Pracownik ma prawo do zasiłku po ustaniu stosunku pracy, jeśli zachorował nie później niż w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy lub nie później niż w okresie 3 miesięcy w przypadku chorób zakaźnych lub chorób, które ujawniły się po okresie dłuższym nie 14 dni od rozpoczęcia choroby. Świadczenie przysługuje również pracownikowi, u którego choroba trwa nieprzerwanie przez okres minimum 30 dni.

Jeśli chodzi o kwestię „wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry”, należy mieć na uwadze, że jeśli będą do tego wskazania, nie ma żadnych przeciwwskazań do wystawienia zwolnienia lekarskiego przez psychiatrę w okresie przebywania pracownika na wypowiedzeniu. Można je otrzymać, jeśli pacjent ma do czynienia z problemami ze zdrowiem psychicznym, przez co wykonywanie pracy nie jest możliwe. Po otrzymaniu zwolnienia pacjent jest zobowiązany wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem.

Oceń tekst

Średnia ocen: 5 / 5. Liczba głosów: 2

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy