Ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby — co mówią przepisy?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 3 min.
3
(6)

Zwolnienie lekarskie może otrzymać wyłącznie ubezpieczony pracownik w przypadku niezdolności do wykonywania pracy z powodu choroby. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie ubezpieczenie jest dobrowolne. Dokument L4 może zostać wystawiony wyłącznie przez lekarza. Ile można być na zwolnieniu lekarskim? Czy możliwe jest ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby? Ile wynosi zasiłek chorobowy na czas zwolnienia? Po odpowiedzi na pytania zapraszamy do naszego artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

Zwolnienie lekarskie trwające 182 dni — kiedy może być konieczne?

W przypadku ubezpieczonego możliwe jest wystawienie przez lekarza, jeśli są do tego wskazania, dokumentu, jakim jest zwolnienie lekarskie. Ile dni chory pracownik może przebywać na L4? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracownikowi przysługują 182 dni zwolnienia lekarskiego w danym roku kalendarzowym. Długie L4 może otrzymać pacjent cierpiący na poważne schorzenie, które nie pozwala mu wykonywać przez ten okres pracy. W przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa znaleźć można również informacje dotyczące możliwego maksymalnego czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim kobiet w ciąży. Przyszłe mamy mogą przebywać na L4 przez 270 dni. Czas ten dotyczy również pracowników chorych na gruźlicę. Pracownik niezdolny do wykonywania pracy z powodu choroby w pierwszej kolejności ma prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Czytaj także:

W przypadku pracownika w wieku poniżej 50 lat wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni w ciągu jednego roku kalendarzowego wypłaca pracodawca. W przypadku pracowników powyżej 50. roku życia wynagrodzenie wypłacane jest przez pracodawcę przez pierwsze 14 dni. Po tym okresie pracodawcy są zobowiązani złożyć do ZUS dokument Z-3. Na jego podstawie możliwe jest wypłacenie świadczenia, jakim jest zasiłek chorobowy. Czy możliwe jest ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby? Jeśli osoba po zakończeniu przebywania na zwolnieniu lekarskim w dalszym ciągu jest niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do wykonywanej pracy, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Jeśli pracownik z powodu choroby nie może udać się do pracy, skorzystać może z wygodnego rozwiązania, jakim jest zwolnienie lekarskie online. Do jego niewątpliwych zalet zalicza się oszczędność czasu, a także możliwość szybkiego skonsultowania się z lekarzem, bez konieczności stania w kolejkach w przychodni. W celu uzyskania L4 konieczne jest uzupełnienie w Internecie dokumentacji (formularza medycznego), którą przeanalizuje lekarz i jeśli będzie taka potrzeba, wystawi pacjentowi zwolnienie.

Przerwa między zwolnieniami po zwolnieniu trwającym 182 dni

Jeśli chodzi o ponowne zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby, od stycznia 2022 roku weszły w życie zmiany dotyczące zasiłku chorobowego za niezdolność do pracy spowodowaną przez chorobę. Do końca 2021 roku maksymalny okres zasiłkowy wynosił 182 dni. Jeśli pracownik po tym czasie wrócił przynajmniej na jeden dzień do pracy, po czym ponownie otrzymał L4 z powodu innej choroby, okres zasiłkowy odnawiał się na kolejne 182 dni. W przypadku przerwy, która z powodu tego samego schorzenia nie przekraczała 60 dni, okres zasiłkowy za L4 sumował się. W praktyce oznaczało to, że po przepracowaniu 60 dni pracownik mógł skorzystać z L4 na to samo schorzenie przez kolejne pół roku, ponieważ czas ten się odnawiał. Od 1 stycznia 2022 roku sumuje się wszystkie zwolnienia lekarskie, bez względu na rodzaj choroby – jeśli więc okres między kolejnymi L4 jest krótszy niż 60 dni, są one sumowane.

Okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy uzależniony jest od charakteru ubezpieczenia. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, pracownik nabywa prawo do zasiłku po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Jeśli osoba wykonuje pracę u przedsiębiorców na podstawie umowy zlecenie, nabywa prawo do zasiłku po 90 dniach od posiadanego ubezpieczenia.

Ponownie zwolnienie lekarskie po 182 dniach choroby — kiedy można je wziąć?

Jak liczyć zwolnienie lekarskie 182 dni? Zwolnienie lekarskie otrzymane z powodu braku zdolności do wykonywania pracy oznacza łączny czas, przez który pracownik może pobierać zasiłek chorobowy. Kolejna ważna kwestia dotyczy tego, ile wynosi wynagrodzenie za czas choroby, jeśli pracownik otrzymał od lekarza zwolnienie lekarskie. Ile płatne jest L4, dokładnie opisane zostało w Kodeksie pracy. Pracownikom, którzy otrzymali zwolnienie na chorobę przewlekłą trwającą łącznie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje prawo do 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Kolejną kwestią jest, ile L4 płatne jest w przypadku pracowników po 50. roku życia. W przypadku tej grupy osób wynagrodzenie wynosi również 80%, jeśli choroba trwała łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Kobiety w ciąży zachowują prawo do 100% wynagrodzenia – podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób poddającym się badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów. Ile wynosi zasiłek chorobowy ZUS? Świadczenie w formie zasiłku chorobowego wypłacane jest przez ZUS w okresie powyżej 33 dni zwolnienia (lub 14 dni). Podstawą do wyliczenia zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym pracownik stał się niezdolny do wykonywania pracy.

Oceń tekst

Średnia ocen: 3 / 5. Liczba głosów: 6

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy