Jak załatwić L4, czyli na co pacjenci dostają zwolnienia?

Dodano: 30.07.2022

Autor:

Czas czytania: 4 min.
3.6
(25)

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem wystawianym pacjentom, którzy z powodu chorób i towarzyszących im dolegliwości nie są w stanie chodzić do pracy, lecz powinni odpoczywać w domu. W ostatnim czasie popularne stało się zwolnienie lekarskie online. W celu otrzymania zwolnienia online nie jest konieczna wizyta pracownika w przychodni – jego otrzymanie możliwe jest przez Internet. Jaki jest dobry powód na zwolnienie lekarskie i jak załatwić L4? Po odpowiedzi na pytania zapraszamy do naszego artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

L4 z powodu chorób sezonowych — jak je uzyskać?

Choroby sezonowe wśród pracowników nie są niczym nadzwyczajnym. Mogą one nasilać się wraz z kolejnymi objawami, co może prowadzić do rozwoju jeszcze poważniejszych schorzeń, które mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia pacjenta. Niestety pracownik nie jest w stanie zaplanować czasu choroby, by odpowiednio wcześnie powiedzieć o niej pracodawcy. W przypadku, kiedy objawy związane z chorobami sezonowymi nasilają się, rozsądnym rozwiązaniem będzie wizyta pacjenta u lekarza i poproszenie go (po przeprowadzonym wywiadzie i odpowiednich badaniach) o wydanie dokumentu, jakim jest zwolnienie lekarskie. Każdy pracownik, który ma opłacane ubezpieczenie chorobowe, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia.

Czytaj także:

Jak załatwić L4? Elektroniczne zwolnienie lekarskie może wystawić upoważniony do tego przez ZUS lekarz. Popularną formą staje się zwolnienie lekarskie online. W celu otrzymania L4 nie trzeba iść do przychodni. Wystarczy wypełnić zamieszczony w Internecie formularz medyczny lub umówić się na konsultację z lekarzem. Specjalista po wnikliwej analizie stanu zdrowia pacjenta, jeśli będą do tego wskazania, wystawi dokument zwalniający go z obowiązku czasowego świadczenia pracy.

Jak otrzymać zwolnienie lekarskie?

Jak załatwić L4 przez telefon? Zwolnienie lekarskie przez telefon jest dobrym rozwiązaniem zwłaszcza dla tych pacjentów, którzy nie mają dostępu do Internetu, poza tym z tego sposobu korzystają również osoby starsze (bez konieczności wychodzenia z domu), które mogą mieć problemy z korzystaniem z Internetu. Lekarz po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z pacjentem i zapoznaniu się z historią choroby podejmuje każdorazowo decyzję o zasadności wystawienia L4.

Jak załatwić L4 od psychiatry? Zwolnienie lekarskie wystawić może również lekarz psychiatra. Ma ono na celu poprawę zdrowia psychicznego. By otrzymać L4, pacjent powinien udać się do specjalisty. W tym przypadku nie jest wymagane skierowanie od lekarza POZ. Niezależnie od rodzaju konsultacji, lekarze psychiatrzy mają możliwość wystawienia pacjentowi zwolnienia o czasowej niezdolności do pracy. Pracodawca po otrzymaniu wypisanego przez lekarza zwolnienia nie zobaczy kodu choroby pracownika.

Jak załatwić L4 w ciąży? Na L4 kobieta może przebywać od dnia zajścia w ciążę, aż do porodu. O okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim kobiety ciężarnej decyduje lekarz. Uzyskanie L4 w ciąży możliwe jest w trakcie wizyty u lekarza – wystawienie zwolnienia lekarskiego możliwe jest przez lekarza rodzinnego. L4 pracownicy wystawić może także specjalista.

Jak załatwić L4 na dłuższy czas, czyli leczenie przewlekłych chorób i rehabilitacja

Choroby przewlekłe mogą rozwijać się przez długie lata. Zalicza się do nich między innymi choroby układu krążenia, naczyń mózgowych, cukrzyca, otyłość, nowotwory, stwardnienie rozsiane, czy też padaczka. Jak załatwić L4 na dłuższy czas? By możliwe było otrzymanie zwolnienia lekarskiego, chory powinien udać się do lekarza lub specjalisty z dowolnej placówki lekarskiej, który przeprowadzi wywiad medyczny i zleci odpowiednie badanie. Pracownik może otrzymać maksymalnie 182 dni zwolnienia lekarskiego. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży i chorzy na gruźlicę. W tym przypadku wynosi ono maksymalnie 270 dni. Osoba posiadająca zwolnienie lekarskie, po 182 lub 270 dniach choroby może prawo ubiegać się o otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego. Można je pobierać maksymalnie przez okres 12 miesięcy, a po wyczerpaniu tego okresu można starać się o rentę. Popularnym rozwiązaniem jest również konsultacja lekarska online, dzięki której otrzymać można zarówno L4, jak i receptę na leki niezbędne do leczenia pacjenta.

Zwolnienie z powodu wyczerpania zawodowego i zmęczenia — kto może je uzyskać?

Coraz więcej pracowników dotyka problem, jakim jest wypalenie zawodowe. Jak załatwić L4? Wypalenie zawodowe nie jest uznawane za chorobę, a traktowane jest jako zespół objawów, który dotyka osoby nieradzące sobie ze stresem związanym z sytuacją w pracy. Zalicza się do nich między innymi zmęczenie, bóle pleców, zaburzenia apetytu, osłabienia i koszmary nocne. Stanowi więc czynnik, który może w znacznym stopniu wpływać na stan zdrowia pracownika. Nie zostało jednak sklasyfikowane jako jednostka chorobowa (choroba zawodowa), a jedynie syndrom, dlatego wystawienie zwolnienia lekarskiego w tym przypadku nie jest możliwe – obarczone jest bowiem dużym ryzykiem i może zostać zakwestionowane przez ZUS.

Jak załatwić L4 – co jest potrzebne do jego uzyskania?

W świetle przepisów prawa istnieje wiele sposobów na to, jak załatwić L4 przez Internet. Co jest potrzebne do uzyskania zwolnienia lekarskiego? Aby zaświadczenie było ważne, osoby poddające się zwolnieniu powinny podać dane takie jak numer PESEL, poza tym pacjent zobowiązany jest podać lekarzowi NIP zakładu pracy. Konieczna jest również informacja dotycząca imienia i nazwiska ubezpieczonego, poza tym potrzebne będą dane takie jak adres, pod którym będzie można znaleźć osoby korzystające ze zwolnień oraz termin zwolnienia, kody literowy zwolnienia i wskazania lekarzy.

Na jak długo można otrzymać zwolnienie lekarskie jednorazowo?  

Nie mniej ważną kwestią oprócz zagadnienia, jak załatwić L4, jest również to, na ile dni jednorazowo zwolnienie lekarskie może otrzymać pacjent. Jak zostało wspomniane wcześniej, wystawienie zaświadczenia lekarskiego możliwe jest maksymalnie na okres 182 dni (kobiety w ciąży i chorzy na gruźlicę – 270 dni). Należy mieć jednak na uwadze, że żaden lekarz nie wystawi pacjentowi przy pierwszej wizycie L4 na maksymalną liczbę dni. Każde zwolnienie może być natomiast w razie uzasadnionej potrzeby przedłużane. Na ile dni opłaca się brać zwolnienie lekarskie? Okres, w którym pracownik powinien przebywać na L4, uzależniony jest przede wszystkim od jego stanu zdrowia. Każdorazowo o długości zwolnienia decydować powinien lekarz. Pracownik ma również prawo do opieki nad dzieckiem (prawo do L4 ma zarówno matka, jak i ojciec dziecka) lub chorym członkiem rodziny.

Zarówno pracodawca, jak i ZUS mają prawo do kontroli przebywającego na zwolnieniu pracownika. Kontrola ma na celu sprawdzenie pracownika w miejscu jego zamieszkania lub pobytu podczas choroby. Przeprowadzenie kontroli ma też na celu sprawdzenie, czy pracownik wykorzystuje zwolnienie zgodnie z przeznaczeniem, a nie załatwia np. swoich spraw osobistych lub nie podejmuje innej pracy zarobkowej. Jeśli poddanie pracownika kontroli wykaże niezgodności co do obowiązków związanych z przebywaniem na L4, może on stracić prawo do zasiłku chorobowego, chyba że w tym czasie trafił do szpitala. Jeśli pracownik wykorzystuje zwolnienie w sposób nieprawidłowy, pracodawca może go również zwolnić.

Oceń tekst

Średnia ocen: 3.6 / 5. Liczba głosów: 25

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy