Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 3 min.
4.8
(5)

Pracownikowi, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i ma ubezpieczenie chorobowe, przysługuje prawo do skorzystania z L4. Prawo do L4 ma nie tylko osoba pracująca w oparciu o umowę o pracę. W myśl przepisów prawa zwolnienie lekarskie otrzymać może również osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie, która opłaca dobrowolnie ubezpieczenie. Jedną z ważnych kwestii jest zagadnienie „wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry”. Czy pracodawcy mogą zwolnić pracowników przybywających na L4 od psychiatry? Jak długo można być na L4 wystawionym przez psychiatrę? Po odpowiedzi na pytania zapraszamy do artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry — co warto wiedzieć?

Jeśli chodzi o kwestię „wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry”, warto mieć na uwadze, że co do zasady pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę osobom przebywającym na zwolnieniach lekarskich. Dotyczy to również sytuacji, w której pracownik otrzyma zwolnienie od psychiatry. Jeśli jednak mamy do czynienia z sytuacją, w której czas przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim jest dłuży niż 3 miesiące, pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika (rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia). W przypadku utraty zatrudnienia pracownik ma prawo odwołać się od podjętej przez pracodawcę decyzji do sądu pracy. Czy zwolnienie lekarskie przedłuża okres wypowiedzenia? Zwolnienie lekarskie nie wydłuża okresu wypowiedzenia. Zbyt długie przebywanie na zwolnieniu lekarskim może stanowić podstawę do kontroli pracownika przez ZUS – po otrzymaniu L4 pracownik (pacjent) nie może wykonywać pracy zarobkowej, poza tym nie może przebywać na wakacjach, a także uczestniczyć w szkoleniach itd.

Czytaj także:

Lekarz psychiatra zwolnienie wystawić może zarówno podczas wizyty w przychodni, jak i online. Jeśli chodzi o e-zwolnienie lekarskie, otrzymać je może pacjent po wcześniejszym uzupełnieniu zamieszczonego w Internecie formularza medycznego, który następnie przeanalizuje lekarz. Wypełniony przez pacjenta formularz jest podstawą do wystawienia dokumentu wskazującego na niezdolności do wykonywania pracy, jeśli będzie miał do tego podstawy.

Czy pracownik na wypowiedzeniu umowy może wziąć zwolnienie lekarskie od psychiatry?

L4 na wypowiedzeniu to dokument, który otrzymać może pracownik, który z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym nie jest w stanie wykonywać obowiązków zawodowych. Zwolnienie lekarskie na wypowiedzeniu jest legalne, jeśli pracownik rzeczywiście choruje i nie jest zdolny do wykonywania pracy.

Czy psycholog może wystawić L4? Zaświadczenie lekarskie z przyczyn, do jakich zalicza się złe zdrowie psychiczne pacjentowi wystawić może wyłącznie psychiatra. Dokument ten nie może zostać wypisany przez psychologa, czy też terapeutę. Prawo do wystawienia zaświadczenia ma zarówno lekarz psychiatra przyjmujący w ramach NFZ, jak i psychiatra przyjmujący pracowników mających problemy ze zdrowiem psychicznym prywatnie. Psychiatra jest lekarzem medycyny, który uprawniony jest nie tylko do wystawiania zwolnień, ale również skierowań do szpitala lub niezbędnych badań. Bardzo ważne jest również zagadnienie „zwolnienie lekarskie a koniec umowy o pracę na czas określony”. W przypadku ustania stosunku pracy, w tym tytułu ubezpieczenia chorobowego, można otrzymać zasiłek chorobowy nawet w sytuacji, w której choroba pojawi się po kilku dniach od ustania stosunku pracy. Pacjent może wówczas przebywać na zasiłku chorobowym, jeśli zachorował nie później niż 14 dni po ustaniu zatrudnienia.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika na zwolnieniu od psychiatry?

Jak zostało wspomniane wcześniej, w kwestii „wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry”, przy korzystaniu ze zwolnienia pracodawca co do zasady nie może zwolnić pracownika.  Jak wygląda sytuacja z wypowiedzeniem umowy przez pracownika podczas przebywania na L4? W trakcie przebywania na zaświadczeniu lekarskim możliwe jest jednak wypowiedzenie umowy pracodawcy przez pracownika – w każdym momencie trwania stosunku pracy. W tym celu powinien on złożyć rezygnację z zachowaniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia, jednak w uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron – konieczne jest wówczas wspólne ustalenie terminu. Przebywając na L4, w celu wypowiedzenia stosunku pracy, pracownik powinien złożyć wniosek o rozwiązanie umowy.

Ile można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry? Zgodnie z prawem lekarze psychiatrzy mogą wystawić pracownikom zwolnienie lekarskie maksymalnie na czas 182 dni, czyli na pół roku. Za okres nieobecności w pracy pracownicy mają prawo do świadczeń takich jak wynagrodzenie chorobowe, poza tym mają prawo do zasiłku chorobowego. Jeśli będą do tego wskazania, później mogą starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry — kto płaci za zwolnienie?

W przypadku kwestii „wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie od psychiatry” ważna jest również wysokość wynagrodzenia, jaką powinni otrzymać z tytułu zwolnień pracownicy oraz kto płaci za zwolnienie. Przez pierwsze 33 dni za niezdolność do pracy potwierdzoną zwolnieniem od psychiatry pracownikowi przysługuje świadczenie, jakim jest zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia. Obowiązek jego wypłaty ciąży na pracodawcy. Jeśli czas trwania choroby przedłuży się, wówczas za niezdolność do pracy pracownik otrzyma zasiłek chorobowy, który wypłacany będzie przez ZUS. Ze zwolnieniem po upływie 33 dni wiąże się zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia.

Czy można otrzymać L4 na depresję od lekarza rodzinnego? Osoby zmagające się z depresją mogą udać się zarówno do psychiatry, jak i do lekarza rodzinnego. Możliwe jest bowiem samodzielne diagnozowanie oraz leczenie farmakologiczne depresji, która ma formę łagodną lub umiarkowaną, przez lekarzy rodzinnych. Część specjalistów uważa jednak, że leczenie depresji powinno nastąpić wyłącznie przy udziale psychiatrów.

Oceń tekst

Średnia ocen: 4.8 / 5. Liczba głosów: 5

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy