L4 na umowie zlecenie — ile jest płatne?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 4 min.
0
(0)

Umowa zlecenie jest rodzajem umowy, który może być wykonywany w każdym miejscu i czasie. Ten rodzaj umowy daje sporą dowolność i znaczną elastyczność dla zleceniobiorcy. Jeśli chodzi o zagadnienie „L4 na umowie o pracę a umowa zlecenie” należy mieć na uwadze, że podobnie, jak w przypadku umowy o pracę, po spełnieniu określonych warunków, możliwe jest również L4 na umowę zlecenie. Czy L4 na umowie zlecenie jest płatne? Ile płatne jest L4 na umowie zlecenie? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

L4 na umowie zlecenie — kto za nie płaci?

Każda osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym oraz zdrowotnym. Zleceniobiorca może się również ubezpieczyć chorobowo (przystąpić można do niego dobrowolnie) – wyjątkiem są studenci. Aby pracownicy mogli więc otrzymać zwolnienie chorobowe, muszą być objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zgodnie z przepisami prawa, osobie zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenie przysługuje możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego z powodu choroby po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który w tym przypadku wynosi 90 dni. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zasiłku macierzyńskiego oraz zasiłków opiekuńczych. Do wyżej wymienionych 90 dni zaliczają się też poprzednie okresy ubezpieczeniowe, jeśli przerwa między nimi nie była większa niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym, czy też odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Czytaj także:

W przypadku macierzyńskiego i opiekuńczego zatrudniony może skorzystać z tego typu świadczeń już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Według statystyk znaczna część osób jest na L4 na umowie zlecenie. Kto płaci za zasiłek? Świadczenie od samego początku wypłacane jest przez ZUS (wynagrodzenia nie wypłacają zleceniodawcy).

Jeśli pracownik jest chory, a przez chorobę nie może wykonywać pracy i potrzebuje zwolnienia lekarskiego, powinien w tym celu udać się do lekarza. Kiedy z różnych przyczyn nie może osobiście pojawić się w przychodni, skorzystać może z rozwiązania, jakim jest zwolnienie lekarskie online. Warunkiem jego otrzymania jest wypełnienie przez zleceniobiorcę znajdującego się w Internecie formularza zamówienia, który następnie dokładnie przeanalizuje lekarz i jeśli stwierdzi u niego niezdolność do pracy, wystawi dokument. Jeśli osoba otrzyma L4 na umowę zlecenie, ile płatne – odpowiemy w dalszej części artykułu.

Ile można przebywać na zwolnieniu lekarskim na umowie zlecenie?

Jeśli chodzi o zagadnienie „zwolnienie lekarskie umowa o pracę i umowa zlecenie” należy mieć na uwadze, że w zależności od rodzaju umowy, czas pracy, po którym pracownik może otrzymać L4, jest różny. W przypadku umowy o pracę pracownik może pójść na zwolnienie (jeśli jest niezdolny do pracy) nawet w pierwszym dniu jej rozpoczęcia. Niemniej ważna jest również kwestia „L4 na umowę zlecenie – ile płatne”.

Przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego następuje na wniosek pracownika, który składa go do zleceniodawcy. Następnie zleceniodawca rejestruje pracownika w ZUS. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 267) osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie otrzymuje prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Zasiłek wypłacany jest przez ZUS. Jaka jest maksymalna długość zasiłków? Pracownikom na umowie o pracę, podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie, przysługują zasiłki chorobowe (początkowo wynagrodzenie chorobowe) z powodu niezdolności do pracy za okres w wysokości 182 dni. Jeśli pracownik niezdolny jest do pracy przez gruźlicę, przysługuje mu zwolnienie lekarskie na okres 270 dni, podobnie jak w przypadku kobiet w ciąży.

Wynagrodzenie w trakcie L4 na umowie zlecenie — ile wynosi i jak je obliczyć?

W przypadku umowy o pracę pracownikowi przysługuje zwolnienie lekarskie – możliwe jest również L4 na umowie zlecenie. Ile płatne jest L4 w przypadku zleceniobiorców zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie? Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi w tym wypadku 80% podstawy wymiaru zasiłku, z kolei w przypadku pobytu w szpitalu ma on prawo do zasiłku w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli niezdolność do pracy powstała w wyniku poddania się badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów, a także poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Taką samą wartość otrzymają kobiety będące w ciąży, a także jeśli przystąpienie do zwolnienia lekarskiego związane jest z wypadkiem w drodze do lub z pracy.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe przy umowie zlecenie? Umowa zlecenie nie podlega regulacjom Kodeksu pracy, dlatego w tym przypadku nie znajduje zastosowanie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Jeśli chodzi o zasiłek chorobowy przysługujący ubezpieczonemu, który nie jest pracownikiem, czyli wykonuje m.in. pracę na podstawie umowy zlecenia ‒ podstawa wymiaru ustalana jest na podstawie miesięcznych przychodów za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli okres ubezpieczenia jest krótszy, wówczas podstawę do wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku pod uwagę bierze się przychód. Składają się na niego kwoty, które stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (po odliczeniu kwoty w wysokości, 13,71% tej podstawy wymiaru).

L4 na umowie zlecenie — ile wynosi składka na ubezpieczenie zdrowotne?

Jeśli osoba wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie i przebywa na L4 na umowę zlecenie, ile płatne jest zwolnienie, zostało już wyjaśnione wczesnej. Składka chorobowa naliczana jest od pełnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Biorąc pod uwagę dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, umowa zlecenie również umożliwia korzystanie ze zwolnień lekarskich (jeśli zleceniobiorcy do niego przystąpili) po upływie 90 dni od ukończenia tzw. okresu wyczekiwania. Ubezpieczenie zdrowotne to ubezpieczenie, które uprawnia do wizyty u lekarza lub do szpitala. Dobrowolna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społecznie (inaczej przeciętne wynagrodzenie). Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe miesięcznie nie powinna przekroczyć kwoty, która stanowi 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych.

Dobrowolna składka ubezpieczenia zdrowotnego na umowie zlecenie     

Jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe, umowa zlecenie nie wyklucza możliwości skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Składkę finansuje ubezpieczony, jednak to pracodawca ma obowiązek przekazać ją do ZUS. Pamiętać należy o poinformowaniu pracodawcy o chęci odprowadzania składki, poza tym ważne jest, że osoba decydująca się na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne otrzyma mniejsze wynagrodzenie netto. W przypadku umowy zlecenie pamiętać należy również o obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podsumowując, świadczenie chorobowe dla zleceniobiorcy jest wypłacane w sytuacji podlegania przez niego dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, które uprawnia go do korzystania z zasiłku chorobowego. Z ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorcy przysługiwał będzie również zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek macierzyński.

Oceń tekst

Średnia ocen: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy