Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie — jak wyliczyć wynagrodzenie?

Dodano: 28.07.2022

Autor:

Czas czytania: 3 min.
0
(0)

Zleceniobiorca wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia ma prawo do zasiłku chorobowego, jeżeli podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek z tytułu umowy zlecenia, a także zasady jego naliczania wynikają z przepisów ustawy zasiłkowej z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Czy na umowie zlecenie przysługuje zwolnienie lekarskie za niezdolność do pracy? Jak wyliczyć zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie zleceniobiorcy, który jest niezdolny do wykonywania pracy? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

E-konsultacja L4 online w 15 minut? Wypełnij ankiete ➡️

Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie — jak wyliczyć? Zasady

Składki chorobowe obowiązkowe są wyłącznie w przypadku pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Z prawa do płatnego zasiłku chorobowego w trakcie przebywania na L4 na umowie zlecenie ma zleceniobiorca, który podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu przez okres co najmniej 90 dni. By podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, należy złożyć zleceniodawcy pisemny wniosek. Zleceniodawca z kolei ma obowiązek przekazać dokument do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei z zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego skorzystać mogą zleceniobiorcy już od pierwszego dnia ubezpieczenia. Jak wyliczyć zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie? Przy ustalaniu wielkości zasiłku pod uwagę brana jest podstawa zasiłku chorobowego. Stanowi ją przeciętny miesięczny dochód za okres 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy przez zleceniobiorcę.

Czytaj także:

Jeśli z powodu niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych spowodowanych chorobą konieczne jest L4, a stan z powodu złego stanu zdrowia nie jest możliwe udanie się do przychodni, rozwiązaniem może okazać się e-zwolnienie lekarskie. Otrzymanie L4 online wiąże się między innymi z wypełnieniem zamieszczonego w Internecie formularza medycznego – po jego uzupełnieniu sytuację pacjenta przeanalizuje lekarz i jeśli będą ku temu wskazania, wystawi potrzebny mu dokument.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – umowa zlecenie

Podleganie zleceniobiorców pod ubezpieczenie chorobowe daje im wiele korzyści. Z posiadanym ubezpieczeniem związane jest między innymi możliwość korzystania ze świadczeń, jeśli zajdzie taka potrzeba, do których zalicza się zasiłek chorobowy. W przypadku ubezpieczonych możliwe jest również skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego. Zleceniobiorca przy umowie zlecenie, podobnie, jak pracownik zatrudniony na umowę o pracę (płatnik składek to pracodawca), może skorzystać z przysługującemu mu świadczenia rehabilitacyjnego.

Ile wynosi składka zdrowotna na umowie zlecenie?

Jeśli chodzi o zagadnienie „umowa zlecenie a chorobowe”, ubezpieczenie chorobowe w przypadku umowy zlecenia związane jest z odprowadzaniem składki (dobrowolnej). Ile wynosi składka chorobowa? Umowa zlecenie wiąże się ze stawką, która wynosi 2,45% podstawy – podobnie jak w przypadku umowy o pracę. Ustalana jest ona od pełnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, rentowe, a także chorobowe. Jak wyliczyć zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie? Wynagrodzenie za L4 wylicza się na podstawie miesięcznego przychodu (przychód za pełne miesiące kalendarzowe). Jeśli niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych spowodowana jest przez chorobę w ciąży, czy też wypadkiem przy pracy lub w drodze do lub z pracy, zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru. W pozostałych przypadkach odpłatność, jeśli chodzi o zasiłek za L4 wynosi 80% podstawy wymiaru (wyjątkiem jest zasiłek za okres przebywania w szpitalu, który wynosi 70% podstawy wymiaru).

Kto płaci za zwolnienie zdrowotne na L4 pracownika na umowie zlecenie?

Ile jest płatne zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie? Przyznawana w ramach zasiłku chorobowego kwota w przypadku osoby, która przebywa na L4 przy umowie zlecenie wynosi 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Kto wypłaca zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie? Zasiłek chorobowy od samego początku wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata zasiłku chorobowego przy umowie zlecenie przez ZUS następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia dokumentów, które są niezbędne do wydania zasiłku zleceniodawcy. Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy przysługuje zleceniobiorcom, którzy otrzymali L4 w okresie ciąży. Przysługuje on też osobom wskutek poddania się badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Pełny pula zasiłku dotyczy również osób, u których niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Otrzymać można również zasiłek rehabilitacyjny, macierzyński oraz opiekuńczy, jeśli skończyło się zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie. Jak wyliczyć te świadczenia? Zasiłek rehabilitacyjny wynosi 90% podstawy wymiaru przez pierwsze 3 miesiące oraz 75% za pozostały okres. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód ubezpieczonego po pomniejszeniu go o kwotę, która odpowiada 13,71% podstawy wymiaru składki na to ubezpieczenie. Macierzyński zasiłek natomiast stanowi 80% pensji za cały okres urlopów (macierzyńskiego oraz rodzicielskiego) lub 100% w trakcie przebywania kobiety na urlopie macierzyńskim i 60% na urlopie rodzicielskim. Zasiłek opiekuńczy natomiast stanowi 80% średniego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy, które poprzedzają niezdolność zleceniobiorcy do wykonywania pracy na rzecz zleceniodawcy.

Umowa zlecenie i L4 — od czego zależy wysokość wynagrodzenia?

Podstawę do obliczenia zasiłku chorobowego w przypadku osób wykonujących pracę w oparciu o umowę zlecenie stanowi wielkość przeciętnych zarobków za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie lekarskie (po odprowadzeniu 13,71% podstawy wymiaru składek).

Wyjaśnienia wymaga również kwestia „umowa zlecenie a ciąża”. Zgodnie z prawem zarówno zleceniodawca, jak i pracownica będąca w ciąży mogą wypowiedzieć zawartą wcześniej umowę zlecenie. Wcześniej konieczne jest jednak określenie procedur wypowiedzenia. Ochrona kobiety w ciąży, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie, nie jest więc zapewniona przez żadne przepisy, które wynikałyby z Kodeksu pracy. Taka forma zatrudnienia jest więc znacznie mniej korzystna dla przyszłej mamy w porównaniu do umowy o pracę, zwłaszcza tej zawartej na czas nieokreślony. Kończąca się w trakcie trwania ciąży umowa zlecenie nie musi być przedłużana przez zleceniodawcę, jak ma to miejsce w przypadku umów o pracę.

Oceń tekst

Średnia ocen: 0 / 5. Liczba głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni ten tekst!

Podobne wpisy